Akademický senát

Predseda:

Podpredseda:

MUDr. Ivo Topolský, PhD., MPH

Tajomníčka:

Mgr. Mária Borsányiová, PhD.

Členovia

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD
Doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH
MUDr. Tomáš Barczi
MUDr. Alena Kočšálová, VL, 3. stupeň
Jozef Imrišek, študent
Lucia Jurášková, študentka
Adriana Demčuková, študentka