VÝZNAM A POKROKY INOVATÍVNEHO VEDECKÉHO VÝSKUMU – Program

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE 

SZU Bratislava, Limbová 14, (13.03.-12.06.2018/14.00-17.00) 

 

Program: 

 13.03.2019 B 123 

1) Hodnota inovácie v medicíne (Mgr .K. Slezáková)
2) Objavy v medicíne, liek a pacient (Prof. MUDr. J. Holomáň, CSc.) 

27.03.2019 B 123 

3) Ako sa rodí nový liek – výskum a vývoj nových liekov, objavy v medicíne, nové biotechnológie (MUDr. D. Farkašová ,MSC)
4) Zdravotná politika, farmakoekonomika v liekovej politike (PharmDr .D. Tomek, PhD, MPH) 

10.04.2019 B 107 

5) Etika v liekovej politike(MUDr. M. Lednár, zástupca TIS SR)
6) Etika a transparentnosť (Prof. MUDr. J .Glasa, CSc.) 

17.04.2019 B 107 

7) Onkológia (Prof. MUDr. S. Špánik, CSc.)
8) Hematoonkológia (Doc. MUDr. L. Drgoňa, CSc.) 

24.04.2019 B 107 

9) Kardiológia (Prof. MUDr .R. Hatala, CSc.)
10) Antitrombotiká (Prof. MUDr .A. Remková, DrSc.) 

15.05.2019 B 107 

11) Hepatológia (Prof .MUDr. J. Holomáň, CSc.)
12) Diabetológia (Doc. MUDr. K.Rašlová,CSc) 

29.05.2019 B 107 

13) Reumatológia (Prof. MUDr. I. Rybár, PhD.)
14) Neurológia (Prof. MUDr. P. Turčáni, PhD.) 

12.06.2019 B 107 

15) Vakcíny (Prof. MUDr. Z. Krištúfková, CSc, MPH)
16) Infektológia (Prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.)