VÝZNAM A POKROKY INOVATÍVNEHO VEDECKÉHO VÝSKUMU  INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE

Vedenie LF SZU Vás pozýva na cyklus odborných prednášok s názvom ,, Inovatívne lieky v medicíne“ , ktorý bude prebiehať na pôde LF SZU v dňoch 13.3.2019 -12.6.2019.  

Po absolvovaní vzdelávania budú účastníkom za účasť  pridelené kredity. 

Vítame účasť lekárov z klinických aj neklinických pracovísk, študentov lekárskej fakulty  a doktorandského štúdia. 

 

Na stiahnutie